ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ေဌး ပါတီ၏လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ရွင္းလင္း

7cae51ff7b1d3288c0c92ee2db56db6ca6d02c942f8969e9d62a29be5a7c42de_full

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ အဆင့္ဆင့္ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းေရးႏွင့္ ပါတီ၏လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ရွင္းလင္းေတြ႔ဆံုပြဲ အခမ္းအနားကို ထားဝယ္ၿမိဳ႕ တိုင္း ေဒသႀကီး ပါတီအစည္းအေဝးခန္းမ၌ ေမလ (၂၃) ရက္ နံနက္ (၉) နာရီက က်င္းပခဲ့ၿပီး အခမ္းအနား တြင္ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ေဌးက ပါတီျပန္လည္ျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းေရးစီမံခ်က္၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ဦးစြာရွင္းလင္း ေျပာၾကားၿပီး ရပ္ကြက္ေက်းရြာမ်ားတြင္ အေျခခံမွစ၍ အမာခံပါတီေကဒါမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေရး၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တုိင္း ေဒသႀကီး ပါတီ မ်ားကိုလည္း ပါတီအေပၚ စိတ္ေကာင္း၊ေစတနာေကာင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကမည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေပးၾကရန္ ရွင္းလင္းမွာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ဝန္ႀကီးေဟာင္း (အရန္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္) ဦးသန္းေအာင္က ဌာနခ်ဳပ္တြင္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္စဥ္ လမ္းၫႊန္မွာၾကားခ်က္မ်ားကို ရွင္း လင္းေျပာၾကားၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ဝင္း(၁)က တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ပါတီအဆင့္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးအတြက္ ပါတီဌာနခ်ဳပ္၏ လမ္းၫႊန္မွာၾကားခ်က္မ်ားကို ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္မ်ားသို႔ ျဖန္႔ေဝေပးၿပီး ပါတီအဆင့္ဆင့္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္စီစဥ္ထားရွိမႈမ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ၿမိဳ႔နယ္ေလးၿမိဳ႔နယ္က ပါတီအတြင္းေရးမွဴးတို႔က ရပ္ကြက္/ေက်းရြာပါတီမ်ား ေရြးခ်ယ္ ၿပီးစီးေနမႈႏွင့္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကရာ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးက ေဆြးေႏြး တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ပါတီအဆင့္ဆင့္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးမ်ား ဗဟိုပါတီညီလာခံ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ေရး ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ၾကရန္ မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပံဳးခ်ဳိ(ထားဝယ္)


Leave a Reply