ေျမာင္းျမျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ေက်းရြာမ်ားသို႔ ေရလွဴဒါန္း

ေျမာင္းျမျမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး၏ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈျဖင့္ ေျမာင္းျမျမိဳ႔နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ေမလ (၁၉) ရက္ေန႔က ပိုးေလာင္းအုပ္စု၊ ေညာင္ေခ်ာင္း ေလးေက်းရြာ၊ ေက်ာက္တန္းေလးေက်းရြာ၊ စမ္းေခ်ာင္းေလးရြာမ်ားသို႔ ေရဂါလံ (၂၀၀၀) သြားေရာက္ လွဴဒါန္းခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္

Ayar Thar Ayar Thar 

Leave a Reply