ေက်းလက္ေဒသမ်ားအေရာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔စဥ္ သတင္းစာျဖန္႔ခ်ႏိုင္ေရး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ပံ့ပိုးကူညီေပးမည္

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ပါတီဌာနခ်ဳပ္မွ ေန႔စဥ္ထုတ္ေ၀လ်က္ရွိ ေသာ ျပည္ေထာင္စုေန႔စဥ္သတင္းစာကို ေက်းလက္ေဒသမ်ား အေရာက္ ျဖန္႔ခ်ိႏိုင္ေရးကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ပံ့ပိုးကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမလ (၁၈) ရက္က နံနက္ (၁၀) နာရီအခ်ိန္က တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီရံုးအစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ က်င္းပသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီစံုညီအစည္းအေ၀းမွ သိရသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးရဲျမင့္က သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္း တိုးတက္ျမင့္မား လာေရး၊ အသိပညာတုိးတက္ျမင့္မားလာေစေရး၊ စည္းရံုးေရးစြမ္းရည္ တိုးတက္ျမင့္မားလာေစေရးတို႔ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔စဥ္သတင္းစာကို တုိင္းေဒသႀကီးပါတီမွ ၀ယ္ယူ၍ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ပါတီ မ်ားမွတဆင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားအေရာက္ ျဖန္႔ခိ်ႏိုင္ေရးကို အေလးထားတိုက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply