သာေကတၿမိဳ႔နယ္ ရပ္/ေက်းပါတီေကာ္မတီမ်ား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ သာေကတၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ရပ္/ေက်းပါတီ ေကာ္မတီမ်ား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ျခင္းကို ေမလ (၁၈) ရက္ ညေန (၅) နာရီခြဲအခ်ိန္က (၁၀/ေျမာက္) ရပ္ကြက္တြင္လည္းေကာင္း၊ ေမလ (၁၉) /က္ေန႔ ညေန (၆) နာရီ (၄၅) မိနစ္အခ်ိန္က (၄/ေတာင္) ရပ္ကြက္တြင္လည္းေကာင္း အသီးသီး က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Zaw


Leave a Reply