မိုးမိတ္၊ သီေပါၿမိဳ႔နယ္မ်ားတြင္ အမာခံပါတီေကဒါမ်ား ေရြးခ်ယ္ၿပီးစီး

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ေက်ာက္မဲခရိုင္၊ မိုးမိတ္ၿမိဳ႔နယ္ လက္ခုပ္ပင္အုပ္စု၊ လယ္ႀကီးအုပ္စု၊ မန္က်ည္းပင္အုပ္စုမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ သီေပါၿမိဳ႔နယ္ ျမန္မာရပ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ေမလ (၁၈) ရက္က ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အမာခံပါတီေကဒါမ်ားေရြးခ်ယ္ၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply