ကင္တပ္ကီႏွင့္ ေအာ္ရီဂြန္ျပည္နယ္ ယွဥ္ျပိဳင္မႈ၌ ကလင္တန္ႏွင့္ ဆန္းဒါး ကဲြကဲြျပားျပား အႏုိင္ရ

13256390_1708381239402377_7495961076973293659_n

ဝါရွင္တန္ ေမ ၁၈

ႏုိဝင္ဘာအေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ အႏုိင္ရရွိေရး ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း ယွဥ္ျပိဳင္မဲဆြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ အဂၤါေန႔က ဒီမုိကရက္တစ္ ကိုယ္စားျပဳ သမၼတေလာင္း ဟီလာရီကလင္တန္ႏွင့္ ဘာနီ ဆန္းဒါးတုိ႔သည္ ၄င္းတုိ႔၏ အၾကိဳေရြးေကာက္ပဲြတုိ႔တြင္ အသီးသီးအႏုိင္ရရွိၾကသည္။

ဟီလာရီကလင္တန္ အႏုိင္ရဖြယ္မရွိသည့္ ကင္တပ္ကီ ျပည္နယ္၌ ဆန္းဒါးကုိ ကပ္၍ႏုိင္ခဲ့ျပီး ေအာ္ရီဂြန္ျပည္နုယ္၌ ဆန္းဒါးက အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ ကင္တက္ကီျပည္နယ္၌ ယွဥ္ျပိဳင္ ဖက္ ႏွစ္ဦးလုံးမွ အႏုိင္ရရွိရန္ ကုိယ္စားလွယ္ ၅၅ ဦး ခဲြေဝယူႏုိင္ဖြယ္ရွိျပီး ေအာ္ရီဂြန္ျပည္နယ္၌ ဆန္းဒါးအေနႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ ေပါင္း ၆၁ ဦး ရယူသြားဖြယ္ရွိသည္။

ကလင္တန္၏ ရရွိထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္သည္ အဆုံးသတ္တြင္ ပါတီအတြက္ သမၼတေလာင္း ျဖစ္လာႏုိင္ေသာ္လည္း ၄င္းအေနျဖင့္ ေသခ်ာေစရန္ ကုိယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ ၁ဝဝ ေက်ာ္ လုိအပ္ ေနေသးသည္။

ဒီမုိကရက္တစ္ အၾကိဳလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ႏွစ္ပတ္ၾကာ ေခတၱရပ္စဲထားမည္ျဖစ္ျပီး ကယ္လီဖုိးနီးယားအပါအဝင္ အဓိက ယွဥ္ျပိဳင္ပဲြမ်ားကုိ ဇြန္ ၇ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သြားဖြယ္ရွိ သည္။

ကင္တပ္ကီျပည္နယ္၌ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးပဲြအတြက္ အခ်ိန္ႏွစ္ရက္ၾကာခဲ့ေသာ ကလင္တန္သည္ ႏုိဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ ကုိယ္စားျပဳယွဥ္ျပိဳင္သူ ေဒၚနယ္ထရန္႔ကုိ အာ႐ုံစုိက္ဖြယ္ရွိေနသည္။

(႐ိုက္တာ)


Leave a Reply