ယဥ္ေက်းမႈစစ္မွ အမ်ဳိးကိုခ်စ္မည္

 maxresdefault

ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ ယဥ္ေက်းမႈစတင္ထြန္းကားစဥ္ကာလကပင္ ပဝါျခဳံေသာ ယဥ္ေက်းမႈရွိခဲ့သည္။ ပုဂံေခတ္က ပန္းအလွထိုးထားေသာ ပဝါမ်ား ပခုံးေပၚတင္ ဝတ္ဆင္ၾကသည္။ ပဝါကို ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ႐ိုးရာအဆင္တန္ဆာ တစ္မ်ဳိးအျဖစ္ ပြဲေနပြဲထိုင္၊ အခမ္းအနားတိုင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ဘုရားသြားေက်ာင္းတက္ရာတြင္လည္းေကာင္း မပါမျဖစ္ ေသာ ပခုံးတင္အဆင္တန္ဆာတစ္ခုအျဖစ္ ဝတ္ဆင္အသံုးျပဳၾကသည္။ ထိုသို႔ဆင္ယင္ျခင္းသည္လည္း ျမန္မာတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။
ျမန္မာတို႔ဓေလ့တြင္ ပဝါျခဳံနည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိရာ ေဒဝီျခံဳနည္း၊ ကေတာ္ျခံဳနည္း၊ အပူသည္ျခံဳနည္း စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲၾက သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဘုရင္မ၊ မိဖုရား အစ ယေန႔ေတာ္ဝင္သူအားလုံးလည္း ကေတာ္ျခံဳနည္းကဲ့သို႔ ပဝါႏွစ္စကို ေရွ႕ကို ခ်ၿပီး အရွည္ဝဲ/ယာအညီ ဝတ္ဆင္ေလ့ရွိပါသည္။

ပရိေဒဝမီးေတာက္ေလာင္သူမ်ားက ပဝါတစ္ဖက္ ပခုံးေပၚတင္၍ျခံဳေလ့ရွိေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေဒဝီျခံဳ နည္းသည္ ရာသီဥတုဒဏ္ကိုကာကြယ္ရန္ အေႏြးထည္သေဘာ ျခံဳတတ္ေသာအေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ မြန္လူမ်ဳိးမ်ားက သူတို႔ယဥ္ေက်းမႈအတိုင္း သိုင္းၿပီးျခံဳတတ္ပါသည္။ အင္မတန္ မဂၤလာရွိပါသည္။

အိႏၵိယတိုင္းရင္းသူမ်ားက ယာဘက္ေက်ာမွေနျခဳံၿပီး ဝဲဘက္ခ်ဳိင္းေအာက္ယူ၊ ဝဲဘက္လက္ဖ်ံေပၚတင္ျခံဳနည္းလည္း ရွိသည္။
၎ကို ျမန္မာတိုင္းရင္းသူမ်ား က်င့္သုံးပါက မ်ဳိးမစစ္သူျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္အားနည္းသူဟု ဆုိၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ပဝါကို စာရီျခံဳသလို လည္ပင္းမွာပတ္ျခံဳျခင္းကလည္း ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသည္ဟု ဆိုၾကသည္။

ယေန႔အခ်ိန္သည္ ဒုတိယအႀကိမ္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီလႊတ္ေတာ္က်င္းပခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထိုလႊတ္ေတာ္တြင္ တက္ေရာက္လ်က္ ရွိသည့္အမ်ဳိးသမီးရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ယခင္ကထက္ တိုးတက္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ၎လႊတ္ေတာ္တက္ေနၾကေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ဳိးသမီးအားလုံးတို႔သည္ ပဝါျခံဳသည့္အခါ ျမန္မာဆန္ဆန္ ျမန္မာတို႔၏ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ပဝါကေလးႏွစ္စေရွ႕တြင္ အစညီစြာအသာခ်ၿပီး ျမန္မာ့ဓေလ့လိုက္နာၾကပါစို႔ဟု တိုက္တြန္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။

 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ (၁၈) ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္ေထာင္စုေန႔စဥ္ သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပ ပါသည္။


Leave a Reply