၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ Fulbright Foreign Student Scholarship Program ႏွင့္ Hubert H. Humphrey Fellowship Program ေလွ်ာက္ထားႏုိင္

New Picture (1)

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ Fulbright Foreign Student Scholarship Program ႏွင့္ Hubert H. Humphrey Fellowship Program မ်ားအတြက္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္သံ႐ံုးမွ သိရသည္။

ဖူးလ္ဘ႐ိုက္ ပညာသင္ဆု အစီအစဥ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ Master Degree ကုိ တက္ေရာက္ လုိသူမ်ား အတြက္ Full Scholarship ေပးအပ္သည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

Fellowship Program သည္ ဘြဲ႕ရၿပီးေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရွိ တကၠသိုလ္ မ်ားတြင္ မိမိႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ဘာသာရပ္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈကို တစ္ႏွစ္တိတိ ေပးအပ္ေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားသည္ http://burma. usembassy.gov/ scholarship- program.html တြင္ ေလွ်ာက္လႊာ မ်ားကုိ download ရယူေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး အေသးစိတ္ ထပ္မံသိရွိလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈေရးရာ ဌာန RangoonUSECA@state.gov သုိ႔ အီးေမးလ္ ေပးပုိ႔ေမးျမန္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

Internet Journal

 


 


Leave a Reply