ေရတာ႐ွည္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ လစဥ္ပံုမွန္ လပတ္အစည္းအေဝးျပဳလုပ္

YTS2

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေရွ႔ပိုင္း) ေရတာ႐ွည္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ လစဥ္ပံုမွန္ျပဳလုပ္သည့္ လပတ္အစည္းအေဝး၌ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသိန္းျမင့္ထြန္းႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုးသီဟတို႔မွ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာ အုပ္စု (၅၉)အုပ္စုမွ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေ႐ွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

credit;Usdp Yedashe


Leave a Reply