ေရငုပ္သေဘၤာဖ်က္ ႐ုရွားအႀကီးစားစစ္သေဘၤာ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ငါးရက္ၾကာ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးလာမည္

13081804_1136480829709399_320826700_n

႐ုရွားႏုိင္ငံမွ ေရငုပ္သေဘၤာဖ်က္ Admiral Vinogradovis အမည္ရွိ အႀကီးစားစစ္ သေဘၤာတစ္စီးသည္ သီလ၀ါ ဆိပ္ကမ္းသို႔ ေမလ (၁၈) ရက္တြင္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး လာေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုရွားသံ႐ံုးက သတင္း ထုတ္ျပန္ သည္။

ႏုိင္ငံစစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအရ ႐ုရွားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးရန္ႏွင့့္ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈရွိရန္ ရည္ရြယ္၍ လာေရာက္လည္ပတ္ျခင္းျဖစ္ကာ ေမလ (၁၈) ရက္ မွ (၂၂) ရက္အထိ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္း တြင္ ဆိုက္ကပ္ထားမည္ျဖစ္ၿပီး ေမလ (၁၉) ရက္ ညေန (၃) နာရီ မွ (၆) နာရီထိႏွင့္ ေမလ (၂၁) ရက္၌ နံနက္ (၁၀) နာရီမွ ညေန (၄) နာရီအထိ သေဘၤာေပၚသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါသေဘၤာသည္ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္၊ ဗီယက္နမ္၊ သီရိလကၤာ၊ တ႐ုတ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ကိုရီးယား၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး အလည္အပတ္သြားေရာက္ခဲ့ကာ စင္ကာပူႏွင့္ ဘ႐ူႏုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔၌ ေရေၾကာင္းလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ဖ်က္မႈေလ့က်င့္ေရးမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း ႐ုရွားသံ႐ံုးက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာသည္။ သေဘၤာသည္ အရွည္ ၁၆၃ မီတာရွိၿပီး သေဘၤာသား ၃၀၀ ေက်ာ္ပါ၀င္သည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာ-႐ုရွား စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို ေမလ (၁၀) ရက္တြင္ လက္မွတ္ေရး ထိုးႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

အဆုိပါသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းျဖင့္ စစ္ေရးဆုိင္ရာ သေဘာထားအျမင္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား ဖလွယ္ႏုိင္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈခုိင္မာေစျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာလံုၿခံဳေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွိမ္နင္း ေရးေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား တုိးျမႇင့္ေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သေဘာထားအျမင္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးတုိ႔ ပါေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

7 Day Daily


Leave a Reply