ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦး စစ္ကုန္းေက်းရြာ မူလတန္းေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္ ေနမႈ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ

image-b188f332f74629ab72f4a774350d2b57b6c690e4f18321d064d3cce61dcd4eb1-V

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးသည္ ေမလ (၇)ရက္ေန႔ နံနက္ (၁ဝ)နာရီအခ်ိန္တြင္ ဟသၤာတခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အလုပ္ အမႈေဆာင္မ်ား၊ ဟသၤာတၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား လိုက္ပါလွ်က္ ဟသၤာတၿမိဳ႔နယ္၊ စစ္ကုန္း ေက်းရြာ၊ အေျခခံပညာ မူလတန္းေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖ မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည္။

image-a960cc9470520c5eba131f48e46bc91e8a0567a679b9b58b3f4136fef0a4fe01-V

ထို႔ေနာက္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေဆာက္လုပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ KMA ေဆာက္လုပ္ေရးမွ တာဝန္ခံ အင္ဂ်င္နီယာ ဦးဆန္းလင္းထြန္းမွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးမႈအား ၾကည့္႐ႈအားေပးခဲ့သည္။

အဆိုပါ စစ္ကုန္းေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းေဆာင္သစ္မွာ အလ်ား (၄၂ဝ)ေပ၊ အနံ(၃ဝ)ေပရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦး မိသားစုႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားမွ စုေပါင္းေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။


Leave a Reply