ေသာက္သုံးေရရွားပါးေသာေက်းရြာမ်ားသုိ႔ မုဒုံျပည္ခုိင္ျဖဳိးပါတီမွ ေသာက္သုံးေရလွဴဒါန္း

ေႏြရာသီကာလ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေသာက္သုံးေရမ်ား အခက္အခဲျဖစ္ရာ မုဒုံၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ ေမတၱာကာရီ နာေရး ကူညီအသင္းတုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ေန႔စဥ္၊ ေန႔တုိင္း ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ အလွည့္က် ေသာက္သုံးေရမ်ား ေပးေဝလွဴဒါန္းလွ်က္ရွိရာ ယေန႔ ( ေမလ ၁၃ရက္ေန႔)  နံနက္ (၈) နာရီခ်ိန္မွ စတင္ကာ မုဒုံၿမိဳနယ္ျပည္ခုိင္ျဖဳိးပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္၊ မုဒုံ(တာဝန္ခံ)ဦးေဇာ္ျမင့္၊ ေက်းရြာ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ ကတုံးေပၚေက်းရြာ ျပည္သူမ်ားအား ေသာက္သုံးေရမ်ား ေပးေဝေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Credit -မုဒုံ သား


Leave a Reply