လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေပၚလစီမ်ား ခ်ထားသင့္သည္ဟု ဆို

13226652_10206507241580895_1067971227117905255_n

ယခင္က်င္းပခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္၌ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ ရရွိခဲ့ ေသာ္လည္း ယခုက်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ ျပင္ပသို႔ေပးအပ္ျခင္း မရွိေတာ့သည့္အတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

“လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြဆိုတာ Open Data ပါ။ လူတိုင္း ရပိုင္ခြင့္ သိပိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ ျပႆနာက ဒီ Data ေတြကို အျပင္ကိုေပးတဲ့ေနရာမွာ ေပၚလစီဆိုတာမရွိဘူး။ အရင္ လႊတ္ေတာ္ တုန္းကလည္း ႏႈတ္စကားအရနဲ႔သာ အျပင္ကို ေပးခဲ့တာပါ။ အခုလႊတ္ေတာ္က အသစ္ျဖစ္လာေတာ့ အစက ေနျပန္ၿပီး ထိေတြ႕ေနရ တယ္” ဟု Open Myanmar Initiative မွ ကိုစိုးသီဟေနာင္က ေျပာသည္။

Open Myanmar Initiative သည္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြးေႏြးမႈအေၾကာင္း အရာမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ ၾကည့္၍ စစ္တမ္းမ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ားကို နည္းပညာ အေျခခံ၍ ထုတ္ေဝေပးေနသည့္ အဖြဲ႕တစ္ခု ျဖစ္သည္။

“အခုအေနအထားက လႊတ္ေတာ္က မေပးဘူးေျပာေနတာ မဟုတ္ဘူး။ လႊတ္ေတာ္က လူသစ္ဆိုေတာ့ လူသစ္နဲ႔ျပန္ ညွိရတာ။ Soft Copy ေတြကို သူတို႔က မေပးဘူး ဆိုရင္လည္း ကိုယ္ေတြကေတာ့ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရမွာပဲ။ စာအုပ္ေတြ ဝယ္ၿပီး ျပန္လုပ္ၾကရမွာေပါ့။ အသံုးခ်မယ့္လူေတြက နည္းပညာသမားေတြ ၊ ဒီေတာ့ Soft Copy ကလည္း ထုတ္ေပး သင့္တယ္” ဟု ကိုစိုးသီဟေနာင္က ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ သီးသန္႔စုေဆာင္း၍ ျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေနသည့္ Open Myanmar Initiative ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ယခင္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္ မ်ားကိုသာ ျပည့္စံုစြာ တင္ဆက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္ မ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္ အခ်က္အလက္မ်ားမွအပ က်န္ရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းႏိုင္ ေသးျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply