ရေသ့ေတာင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းစည္းေ၀း

ရခိုင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ လုပ္ငန္း ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကို ေမလ (၁၂) ရက္ ေန႔လည္ (၁၂) နာရီအခ်ိန္က ၿမိဳ႔နယ္ပါတီရံုး၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ၿမိဳ႔နယ္အဆင့္ ပါတီညီလာခံက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွလည္း ညီလာခံကိစၥနွင့္ ေရြးခ်ယ္ေရးအတြက္ သိလိုသည္မ်ားအား ေမးျမန္းၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္စြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

စန္းပြင့္


Leave a Reply