လက္ပံတန္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးမွ အမာခံေကဒါမ်ား ကြင္းဆင္းဖြဲ႔စည္း

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ သာယာဝတီခ႐ိုင္၊ လက္ပံတန္းၿမိဳ႔နယ္တြင္ ဧၿပီ (၂၃) ရက္မွစ၍ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီမွ အမာခံေကဒါမ်ားကို ရပ္/ ေက်း (၅၃) အုပ္စုအတြင္း ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ယေန႔အခ်ိန္ ထိ (၃၆) အုပ္စုတြင္ ေက်းရြာေပါင္း (၂၂၂) ရြာ၌ အမာခံေကဒါမ်ား (၃၆၆) ဦး ဖြဲ႔စည္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသို႔ဖြဲ႔စည္းရာ၌ အဖြဲ႔ (၁) တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေဇာ္ဝင္း၊ ဦးသန္႔ေဇာ္ဝင္း၊ ဦးျမင့္ေက်ာ္၊ အဖြဲ႔ (၂)တြင္ ဦးသိန္းဇံ၊ ဦးခင္ေသာင္း၊ ဦးမင္းမင္းဦး၊ အဖြဲ႔ (၃)တြင္ ေဒၚျမတ္ခိုင္အုန္း၊ ဦးျမင့္ေက်ာ္၊ ဦးတင္ေမာင္ဝင္း၊ ဦးခင္ေမာင္ဦးတို႔မွ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

စိုးတင္ျမင့္(ေရႊႀကိဳ႔ေျမ)


Leave a Reply