ဖိလစ္ပိုင္ လက္ေ၀ွ႕ေက်ာ္ ပက္ကြီအို အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ျဖစ္လာရန္ ေသခ်ာသေလာက္နီးပါး ရွိလာ

surveys-show-pacquiao-is

ေမလ ၁၀ ရက္က ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားအရ  ဖိလစ္ပုိင္ ႏိုင္ငံသား ကမၻာ့လက္ေ၀ွ႕ေက်ာ္ မန္နီ ပက္ကြီအိုသည္ ႏိုင္ငံ၏ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ေနရာ အႏိုင္ရရွိရန္ ေသခ်ာသေလာက္နီးပါး ျဖစ္ခဲ့ၿပီဟု သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ေရွ႕လာမည့္ကာလတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ သမၼတ ရာထူးတာ၀န္ ရယူႏိုင္ရန္ မက္ခဲ့ေသာ ၎၏ အိပ္မက္သည္လည္း ပိုမို နီးစပ္လာခဲ့ၿပီဟု သိရသည္။

လမ္းေဘးတြင္ ေျပးလႊားေဆာ့ကစားေနခဲ့ေသာ ကေလးငယ္တစ္ဦးအျဖစ္မွ ႏိုင္ငံတြင္ အေက်ာ္ၾကားဆံုး ဟီးရိုးတစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့ေသာ အသက္ ၃၇ ႏွစ္ ရွိ လက္ေ၀ွ႕ေက်ာ္ ပက္ကြီအိုသည္   ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲသို႔ ေျခစံုပစ္ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ၿပီးခဲ့သည့္လကမွ လက္ေ၀ွ႕ထုိးျခင္းမွ အနားယူထားခဲ့သူျဖစ္သည္။

တနလၤာေန႔က ဆႏၵမဲရလဒ္မ်ား ေရတြက္ၿပီးစီးမႈအရ ဖိလစ္ပိုင္လက္ေ၀ွ႕ေက်ာ္မွာ မဲအေရအတြက္ ေပါင္း ၁၄ ဒသမ ၉၄ သန္း ရရွိထားၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ စီးနိတ္သို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ လံုေလာက္သည့္ မဲအေရအတြက္ထက္ပင္ ေက်ာ္လြန္ ရရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။

ယခု ရလဒ္မ်ားအရ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၅၀ အနက္ ပက္ကြီအိုက နံပါတ္ရွစ္ေနရာတြင္ ရရွိထားရာ အဆိုပါ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြင္း မဲအမ်ားဆံုးရရွိသည့္ ထိပ္ဆံုး ၁၂ ဦးမွာ ႏိုင္ငံတြင္ အာဏာထက္လွေသာ တရားေရးအဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္သို႔ အလိုအေလ်ာက္ ၀င္ေရာက္ခြင့္ ရရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။   Mizzima


Leave a Reply