အုတ္ဖိုၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ အမာခံမ်ားအား အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္း

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး သာယာဝတီခ႐ိုင္ အုတ္ဖိုၿမိဳ႔နယ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔သည္ အဖြဲ႔ေလးဖြဲ႔ခြဲ၍ တစ္ဖြဲ႔လွ်င္ သံုးေယာက္ျဖင့္ အုပ္စု/ေက်းရြာ မ်ားအတြင္း အမာခံမ်ားအား လိုက္လံဖြဲ႔စည္းလ်က္ရွိရာ ဧၿပီ ၂၃ ရက္မွ ေမ္ (၈) ရက္ေန႔အထိ အုပ္စု/ေက်းရြာ (၄ဝ) သုိ႔ အုတ္ဖိုၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြက္ အမာခံမ်ား အသစ္ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္း ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စိုးတင္ျမင့္(ေရႊႀကိဳ႕ေျမ)


Leave a Reply