သာယာဝတီ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွရပ္ေက်းအမာခံေကဒါမ်ားေရြးခ်ယ္

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး သာယာဝတီခ႐ိုင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ဧၿပီ ၂၃ ရက္မွစ၍ အမာခံ(ေကဒါ)မ်ား အသစ္စတင္ဖြဲ႔စည္းရာ ယခုအခ်ိန္တြင္ ရပ္/ေက်း ၇ဝ အုပ္စုတြင္ ၆၅ အုပ္စုအထိေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႕စည္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ဖြဲ႕စည္းရာ၌ သာယာဝတီၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စိုးက ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းေသာ အဖြဲ႔ေလးဖြဲ႔ျဖင့္ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးျမတ္စိုး ေအာင္၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး၊ ဦးေက်ာ္ေဇယ်ႏွင့္ ဦးသန္းေထြး တို႔က အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔လွ်င္ သံုးဦးစီ ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ ရပ္/ေက်းအတြင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမာခံ(ေကဒါ)မ်ား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စိုးတင္ျမင့္(ေရႊႀကိဳ႕ေျမ)


Leave a Reply