ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းစည္းေဝး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ေမလ (၆) ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီက တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီမ်ား ပံုမွန္လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္း အစည္းအေဝး က်င္းပရာ အစည္းအေဝးသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသာဝင္းႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္မ်ားမွ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္း (၆ဝ) တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသာဝင္းကပါတီ ဌာနခ်ဳပ္မွ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္း၍ အမွာစကားေျပာၾကားသည္။ ယင္းေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ေအာင္က ပါတီအဆင့္ဆင့္ ပါတီညီလာခံမ်ားက်င္းပေရးႏွင့္ ပါတီအဆင့္ဆင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းေရးစီမံခ်က္ပါ လုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံခ်က္ပါအခ်ိန္ကာလႏွင့္ လမ္း ၫႊန္ခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အက်ယ္တဝင့္ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္မ်ားက သိလိုသည္မ်ားကိုေမးျမန္းရာ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသာဝင္းႏွင့္ တိုင္းေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ေအာင္တို႔က ျပန္လည္ရွင္းလင္းၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသာဝင္းက နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကားေျပာၾကားကာ လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္း အစည္းအေဝးကို ရပ္နားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
စုိးမင္းသန္း


Leave a Reply