ရခုိင္ျပည္နယ္/ခရိုင္၊ ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

ျပည္ေထာင္စုၾကံံ့ခုိ္င္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ရခုိင္ျပည္နယ္ ပါတီနာယကမ်ား၊ ျပည္နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ျပည္နယ္ေကာ္မတီမ်ား၊ ခရို္င္ပါတီဥကၠ႒မ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲကုိ ေမလ (၆) ရက္ နံနက္ (၉) နာရီအခ်ိန္က ျပည္နယ္ပါတီအရံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကသည္။

အဆုိပါေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ျပည္နယ္ပါတီနာယက ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းေရႊ (ဗဟုိ ေကာ္မတီဝင္)မွ ေတြ႔ဆံုပြဲေခၚယူရ ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္လင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္ပါတီတြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းေဝ (ဗဟုိေကာ္မတီဝင္) က ၾသဂုတ္လ အတြင္း ျပဳလုပ္က်င္းပမည့္ ဗဟုိပါတီညီလာခံက်င္းပေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရခုိ္င္ျပည္နယ္ ရွိ ရပ္/ေက်းမွစ၍ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခရို္င္၊ ျပည္နယ္အဆင့္အဆင့္ထိ ပါတီျပန္လည္ သန္႔စင္ဖြဲ႔စည္းရမည့္ အေၾကာင္းအား ရွင္လင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ခရို္င္အလိုက္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ခရို္င္ပါတီဥကၠ႒မ်ားမွ မိမိတုိ႔ေဒသအေျခအေန မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ကာ ဗဟုိေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ မ်ားမွလည္း ဆက္လက္အၾကံျပဳေဆြးေႏြး၍ ျပည္နယ္ပါတီနာယက ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းမွ နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply