မုဒံုၿမိဳ႔နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး လပတ္အစည္းအေဝးျပဳလုပ္

Mudon Thar3

မြန္ျပည္နယ္၊ မုဒုံျမဳိ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီရံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ေမ(၈) ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၁) နာရီခ်ိန္က မုဒုံျမဳိ႔နယ္ ျပည္ခုိင္ျဖဳိးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္ ႏွင့္ ရပ္/ေက်း စည္းမွဴးမ်ား ေတြ႔ဆံု၍ လပတ္အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ အစည္းအေဝးတြင္ ျမဳိ႔နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္မွ ျပည္နယ္ပါတီ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ပါတီေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ အက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္ရန္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားမွ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးသက္ေထြးမွ ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ခ်ျပေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကသည္။ အစည္းအေဝးကုိ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးသက္ေထြး၊ ျမဳိ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္/ေက်း စည္းမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

မုဒုံသား


Leave a Reply