ေက်ာက္တန္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ေက်းရြာအတြင္း ေသာက္သံုးေရျဖန္႔ေ၀ရာတြင္ လိုအပ္ေနေသာ ေရပိုက္မ်ား လွဴဒါန္း

ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႔နယ္ ပုတၱလုပ္ေက်းရြာတြင္ ေသာက္သုံးေရမ်ား ေက်းရြာအတြင္း ျဖန္႔ေဝရာ၌ ၂ လက္မပိုက္မ်ား လိုအပ္ေနပါေၾကာင္း ေက်းရြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီစည္းရံုးေရးမွဴးမွ တင္ျပလာသျဖင့္ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္တာ ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ ေမလ (၄) ရက္ေန႔ နံနက္ (၉)နာရီ အခ်ိန္က ၂ လက္မေရပိုက္ (၅) ေခြအား သြားေရာက္လႉဒါန္းခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

Credit – Ko Zaw Gyi


Leave a Reply