တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ကရင္ျပည္နယ္/ခရိုင္/ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ ဥကၠ႒မ်ား၊ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ (ဗဟို) တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္၀င္း သည္ ေမလ (၃) ရက္ နံနက္ (၉) နာရီအခ်ိန္က ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ ျပည္နယ္ပါတီရံုး ေဒါနခန္းမ၌ ျပည္နယ္/ခရိုင္/ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ပါတီအဆင့္ဆင့္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းႏွင့္ ဗဟိုအဆင့္ ပါတီညီလာခံတို႔တြင္ ပါတီ၏မူ၀ါဒႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ ရြက္ရမည့္ စည္းရံုးေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြး မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply