ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ကြန္ရက္ခ်ဲ႕ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တယ္လီေနာကုမၸဏီအုပ္စု ၀င္ေငြစံခ်ိန္တင္

k11

ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ပထမ သံုးလပတ္၌ ေနာ္ေ၀းအေျခစိုက္တယ္လီေနာအုပ္စုသည္ စံခ်ိန္တင္ ၀င္ေငြရရွိခဲ့ေၾကာင္း ကုမၸဏီက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ တယ္လီေနာျမန္မာကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၂၀၁၄ ေအာက္တိုဘာတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္စတင္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယေစ်းကြက္ေ၀စု အမ်ားဆံုးပိုင္ဆိုင္ထားကာ ၀င္ေငြရရွိမႈ တိုးတက္ရွိေနေၾကာင္း၎တို႔၏ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကြန္ရက္က တာ၀ါတိုင္ေပါင္း ၅,၀၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္၊ နယ္ေျမအားလံုး ကို ေရာက္ရွိေနၿပီး လူဦးေရထူထပ္တဲ့ ေဒသေတြရဲ႕ ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ လႊမ္းၿခံဳထား ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု တယ္လီေနာျမန္မာ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ မစၥတာ ပီတာဖာဘတ္ခ်္က ေျပာသည္။ ၂၀၁၆ ပထမသံုးလပတ္တြင္ တယ္လီေနာျမန္မာဆင္းမ္ကတ္ သံုးစြဲသူ၁ဒသမ၈သန္းရွိခဲ့ၿပီး စတင္ေရာင္းခ် သည့္အခ်ိန္မွ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လကုန္အထိသံုးစြဲသူ ၁၅ ဒသမ ၅ သန္း ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း တယ္လီေနာျမန္မာက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

 ျပည္တြင္း၌ ဆင္းမ္ကတ္ ေစ်းကြက္ေ၀စုႏွင့္ ၀င္ေငြတိုးတက္လာသည္ဟု သတင္း ထုတ္ျပန္ေသာ္လည္း သံုးစြဲသူမ်ားထံမွ ရရွိေသာ စုစုေပါင္း၀င္ေငြကိုမူ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ၂၀၁၆ အကုန္တြင္ တယ္လီေနာ ျမန္မာသည္ ဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါတိုင္ ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္တိုးခ်ဲ႕ ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္း အတာျဖင့္ တာ၀ါတိုင္ ကိုးေထာင္ေက်ာ္အထိ စိုက္ထူသြားရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထား ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆို သည္။ တယ္လီေနာအုပ္စုသည္ ျမန္မာအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၃ ႏိုင္ငံတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ ျဖန္႔ၾကက္ထားၿပီး စုစု ေပါင္း၀င္ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၃ဒသမ၈၂ ဘီလီယံ (ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံသံုးေငြ ခ႐ိုနာ ၃၃ဒသမ၀၁၃ ဘီလီယံ)ရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ ျပန္ထားသည္။


Leave a Reply