ကေနဒါေတာမီးေၾကာင့္ ၿမိဳ႕လုံးကၽြတ္ ေနရပ္ေျပာင္းေရႊ႕

19849419874979

ဖုိ႔မတ္မာေရး၊ ေမ ၄ ။            ။ ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ ေတာမီးအႀကီးအက်ယ္ေလာင္ကၽြမ္းရာ ဖုိ႔မတ္မာေရးၿမိဳ႕ရွိ ေနထိုင္သူ ၆၀၀၀၀ နီးပါးမွာ ၿမိဳ႕လုံးကၽြတ္ ေနရပ္ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရသည္။

ေတာမီးက အိမ္အေတာ္မ်ားမ်ားကို ေလာင္ကၽြမ္းပ်က္စီးေစၿပီး လမ္းေပၚတြင္ ျပာမႈန္႔မ်ား ဖုံးလႊမ္းသြားေစသည္။

ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား ေတာမီးမွ အလုအယက္ထြက္ေျပးၾကျခင္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕အ၀င္ အဓိကလမ္းမႀကီးတြင္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျဖစ္ေနသည္။

အယ္ဘာတာျပည္နယ္အတြင္းရွိ ယင္းၿမိဳ႕တြင္ ယခုကဲ့သို႔ အစုအၿပံဳလိုက္ ေနရပ္ထြက္ခြာၾကျခင္းသည္ ျပည္နယ္သမိုင္းတြင္ အႀကီးမားဆုံးလည္းျဖစ္သည္။

“အျပင္ကုိလွမ္းႀကည့္လိုက္ရင္ ျပာေတြ က်ေနတာေတြ႔ရတယ္။ ေလထဲမွာ ျပာမႈန္ေတြ စီးေမ်ာေနသလိုပဲ။”ဟု ၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အနီးနားရွိ ၿမိဳ႕မ်ားအေနျဖင့္လည္း စိုးရိမ္ေနရၿပီး ေတာမီးမွာ လက္ရွိတြင္ ေတာင္ပိုင္းမွာ ဖို႔မတ္မာေရးၿမိဳ႕သို႔ ဦးတည္ရာ လမ္းမႀကီးအထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ ေလာင္ကၽြမ္းေနၿပီ ျဖစ္သည္။

မီးသတ္သမားမ်ားက မီးၿငိွမ္းသတ္ႏိုင္ေရး လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက မီးၿငိွမ္းသတ္ေရး အင္အားျဖည့္ အျဖစ္ ေရဖ်န္းရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို ေခၚယူထားသည္။  လက္ရွိအထိ အထိအခိုက္ဒဏ္ရာရေသဆုံးမႈ သတင္းမသိရေသးေပ။

(BBC)


Leave a Reply