ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ဦးေဌးဦး စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မိုးသီးေၾကြေလျပင္းတိုက္ခတ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးခဲ့ေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလွဴေငြႏွင့္ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္

43755835-29042016

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦး သည္ ယခုလ ၂၅ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲတြင္ မႏၲေလး တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးရဲျမင့္၊ ေမြးျမဴေရး၊ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး(ၿငိမ္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအုန္းျမင့္(ၿငိမ္း)၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းေမာင္၊အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးသန္းထြန္း၊ ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ေခတၱ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚသိဂႌေအာင္ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိန္ေသာင္းႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ အတူ ယခုလ ၂၂ ရက္တြင္ မိုးသီးမ်ား ေၾကြက်ျခင္း၊ ေလျပင္းမ်ားတိုက္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈး ခဲ့ေသာ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ပင္သာေက်းရြာရွိ ေအးၿငိမ္းသာယာ ခန္းမသို႔ေရာက္ရွိၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသည္။ ထိုသုိ႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးက မိမိအေနျဖင့္ ယခုလ ၂၂ရက္က မိုးသီးမ်ားေၾကြက်ျခင္း၊ ေလျပင္းမ်ားတိုက္ခတ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတုိင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔၌ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးျခင္း၊ လူႏွင့္တိရစၧာန္မ်ား အသက္ဆံုး႐ံႈးပ်က္စီးမႈမ်ား ရွိသည္ဟု သိရေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီအေနျဖင့္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါေၾကာင္း၊ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ မ်ားအတြက္ ထိုက္သင့္သည့္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ လာေရာက္ လွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ပါတီအေနျဖင့္ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္က်ေရာက္တိုင္း အတတ္ႏုိင္ဆံုး ကူညီေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာစြာျဖင့္ မူလအေျခအေနျပန္ေရာက္ရွိေအာင္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးစား ၾကရန္ တိုက္တြန္း အားေပးစကားေျပာၾကားသည္။ ၄င္းေနာက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးရဲျမင့္၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေရ လုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး(ၿငိမ္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အုန္းျမင့္(ၿငိမ္း) တို႔ကလည္း အသီးသီးအားေပး စကားေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုဌာန ခ်ဳပ္ႏွင့္ ပါတီမိတ္ေဆြေစတနာရွင္မ်ားက လွဴဒါန္းေသာ အလွဴေငြ က်ပ္သိန္း ၂ဝ ႏွင့္ သြပ္အခ်ပ္ ၈ဝဝ အား ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦး၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးရဲျမင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဟာင္း ဦးညီညီတို႔က ေပးအပ္လွဴဒါန္းရာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီရပ္/ေက်း စည္း႐ံုးေရး မွဴးတို႔က လက္ခံရယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply