တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္းရ်ိ ေလေဘးဒဏ္သင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေဌးဦးႏွင့္ဇနီး ေဒၚနီနီ၀င္း မိသားစုမွ သြပ္ျပားမ်ားလွဴဒါန္း

34901254-30042016

29-4-2016 (၂၂.၄.၂၀၁၆)ေန႕ တံတားဦးျမိဳ႕နယ္အတြင္း တုိက္ခုိက္သြားေသာ မိုးသက္ေလျပင္း တိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ သဲေမာင္းကန္ေက်းရြာ ရန္ေအာင္ျမင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း၊ ကန္ၾကီးဘုန္းေတာ္ၾကီး ေက်ာင္းႏွင့္ ျပဴကန္ေက်းရြာ ေဇယ်သိဒၵိဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ား၏ အမိုးမ်ားပ်က္စီးဆံုးရွံႈးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။ ၄င္းပ်က္စီးဆံုးရံႈးသြားသည့္ အမိုးမ်ားျပန္လည္ျပဳျပင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေဌးဦးႏွင့္ဇနီး ေဒၚနီနီ၀င္း မိသားစုမွလွဴဒါန္း သည့္သြပ္ျပားခ်ပ္ေရ စုစုေပါင္း (၁၈၇) ခ်ပ္အား (၂၈.၄.၂၀၁၆) ေန႕တြင္ ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ပါတီေခတၱ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚ သိဂီ ၤေအာင္ႏွ င့္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ၊ ျမိဳ႔႕နယ္ ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္းမင္းထြန္းႏွင့္ေကာ္မတီ၀င္ မ်ားမွဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း အသီးသီးသို႕ သြားေရာက္ကာ ပါတီဒုတိယ ဥကၠဌ ဦးေဌးဦး မိသားစု (ကုိယ္စား) ဆရာေတာ္မ်ားအား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါလွဴဒါန္းပြဲ တြင္ေက်းရြာ စည္းရံုးေရး မွဴးႏွင့္ေကာ္မတီ ၀င္မ်ား၊ ေက်းရြာ အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႕မွတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ရပ္ေက်း စည္းမွဴးမ်ား ပါတက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။


Leave a Reply