လက္ဘႏြန္စစ္ဘက္ထိုးစစ္တြင္ အိုင္အက္စ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ေသဆံုး

ေတာင္ထူထပ္ေသာ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္တြင္ လက္ဘႏြန္စစ္ဘက္၏ ထိုးစစ္အတြင္း အိုင္အက္စ္အဖဲြ႕ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးအား သတ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု လက္ဘႏြန္အမ်ိဳးသား သတင္းေအဂ်င္စီႏွင့္ လံုၿခံဳေရး သတင္းရင္းျမစ္တစ္ခုက ေျပာသည္။

နာရစ္အယ္လ္ရွာလန္းသည္ ယင္းေဒသမွ အိုင္အက္စ္အဖဲြ႕ ေခါင္းေဆာင္ဟု လံုၿခံဳေရးသတင္း ရင္းျမစ္က ေျပာၾကားသည္။

 ၎သည္ အဘူေဖာ့ဇ္ဟူ ေသာ အမည္ကိုလည္း အသံုးျပဳေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ မီဒီယာက ေဖာ္ျပသည္။

လက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း အာဆယ္လ္ေဒသတြင္ လက္ဘႏြန္ စစ္ဘက္က စစ္ဆင္ေရး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အိုင္အက္စ္အဖဲြ႕ႏွင့္ အယ္လ္ကိုင္ဒါအဖဲြ႕ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ ႏ်ဴဆရာတပ္ဦးအဖဲြ႕တို႔ၾကား တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွ လက္ဘႏြန္ ႏိုင္ငံ ၏ ေျမာက္ပိုင္း ေတာင္ထူထပ္ေသာ ဆီးရီးယားႏွင့္ နယ္စပ္အထိ တစ္ခါတစ္ခါ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

ႏွစ္ဖက္တိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ားသည္ ၂၀၁၄ က အာဆယ္လ္ေဒသကုိ ေခတၱသိမ္းပိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ဘက္၏ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ဆုတ္ခြာသြားခဲ့သည္။

လက္ဘႏြန္ စစ္တပ္သည္ ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသတြင္ အိုင္အက္စ္ႏွင့္ ႏ်ဴဆာရာ တပ္ဦးအဖဲြ႕အေပၚ ပံုမွန္ ထိုးစစ္ဆင္ေလ့ ရွိသည္။

—Ref: Reuters


Leave a Reply