မိုးတိမ္ေတာင္အႏၲရာယ္လတ္တေလာေလ်ာ့က်

  ir_enh_asian

ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္းႏွင့္ အထက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ မိုးတိမ္တိုက္   အားေလ်ာ့သြားေသာေၾကာင့္ လတ္တေလာ၌ မိုးတိမ္ေတာင္အႏၲရာယ္ ေလ်ာ့က်သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မိုးေလ၀သပညာရွင္ ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္ ကေျပာသည္။ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ေျခာက္ခုတြင္ မိုးတိမ္ေတာင္ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ေလျပင္းက်ျခင္း ႏွင့္ မုိးသီးေႂကြျခင္း ငါးရက္ဆက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ လူ ၂၁ ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး အိမ္ေျခ အေဆာက္အအံု ၂၀,၀၀၀ ခန္႔ ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ကယ္ဆယ္ေရးဦးစီး ဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။ စစ္ကုိင္း၊မေကြး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်င္း၊ ရခုိင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔ တြင္ ဧၿပီ ၂၁ ရက္မွ ၂၅ ရက္ အထိ ေလျပင္းက်ျခင္းႏွင့္ မိုးသီးေႂကြ က်ျခင္းတို႔ကို ရင္ဆုိင္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းလူ ကိုးဦး၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ခုနစ္ဦး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ တြင္ ငါးဦးေသဆံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ အိမ္ႏွင့္ အေဆာက္အအံု ပ်က္စီးမႈမွာ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အမ်ားဆံုးရင္ဆုိင္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ မိုးတိမ္ေတာင္ ျဖစ္ေပၚေစေသာ တိမ္တိုက္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကုိင္းတုိင္းအထက္ပုိင္းတြင္ အနည္းငယ္ က်န္ေနေသး ၿပီးရင္ဆုိင္ခဲ့ရေသာ သဘာ၀ေဘးကဲ့သို႔ အႏၲရာယ္မရွိေတာ့ေသာ္လည္း   မိုးႀကိဳကာလ ေလထုမတည္ၿငိမ္ ျဖစ္ေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ေမလလယ္ခန္႔အထိ သတိျပဳရန္လိုေၾကာင္း ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္ က သတိေပးသည္။


Leave a Reply