ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္း ျပတ္ေတာက္ေနသည္ဟု Telenor ေၾကညာ

13124649_1301480463200812_1609098738999897449_n

မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးစနစ္ႏွင့္ မိုဘိုင္းအင္တာနက္စနစ္အတြက္ အေရးပါေသာ ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္းတစ္ခု ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပတ္ေတာက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာတစ္ခု ျဖစ္သည့္ Telenor က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္း ျပတ္ေတာက္ျခင္းေၾကာင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ဟသၤာတ၊ ႀကံခင္း၊ ပန္းေတာင္း၊ အဂၤပူ၊ ျမန္ေအာင္၊ လက္ပံတန္း၊ က်ံဳေပ်ာ္ႏွင့္ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕မ်ားတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းေခၚဆုိျခင္းႏွင့္ မိုဘုိင္းဖုန္းအင္တာနက္ အသံုးျပဳျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္အရ သိရသည္။ Telenor အေနျဖင့္ ျပတ္ေတာက္မႈျဖစ္ပြား ေနသည့္ ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္းကို အျမန္ ဆံုး ျပင္ဆင္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ထား ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာႏိုင္မည့္ အခ်ိန္ကာလကိုမူ ထုတ္ျပန္ေျပာဆို ထားျခင္း မရွိေပ။ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္အတြက္ အဓိကလမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည့္ ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္း မ်ားသည္ မၾကာခဏ ျပတ္ေတာက္ေလ့ရွိၿပီး အဆိုပါကဲ့သို႔ ဖိုက္ဘာ ဆက္ေၾကာင္း မ်ား ျပတ္ေတာက္သည့္ အခါတိုင္း ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ရပ္ဆိုင္းေနျခင္းကို မိုဘုိင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူမ်ားက မၾကာခဏ ႀကံဳေတြ႕ ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။


Leave a Reply