က်န္းမာေရးဆိုင္ရာမ်ားကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည့္ဝက္ဘ္ဆိုက္ စတင္

13102795_976770855770534_2058119546598314619_n

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာမ်ားကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည့္ Dr Myanmar Website ကို စတင္လႊင့္ တင္လိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။ ဝက္ဘ္ဆုိက္လိပ္စာ မွာ www.drmyanmar.com ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါဝက္ဘ္ဆိုက္ တြင္ အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ားထိုင္သည့္ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ လိပ္စာမ်ား၊ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား၊ အေရးေပၚ ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို Directory Program အျဖစ္ ရွာေဖြႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းေတြမွာရႏိုင္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ က်န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သိလိုတာေတြကို ဝက္ဘ္ဆိုက္ကေန တစ္ဆင့္ ေျဖၾကားေပးသြားမယ့္ Dr Myanmar ေဆးခန္းက႑ကို လည္း မၾကာခင္မွာ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သတင္းႏွင့္ေဆာင္းပါးမ်ားကို လည္း ေန႔စဥ္ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ဟု ဆိုသည္။ အထူးကု ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား (ရန္ကုန္) ဟူေသာက႑တြင္ မိမိျပသလိုေသာ ေရာဂါအလိုက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ကုသေပးေနေသာ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား၏ ေဆးခန္းခ်ိန္မ်ားႏွင့္ ေဆးခန္းေနရာမ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းႏွင့္ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားက႑တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရွိ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္း မ်ား၏ လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားအား ရွာေဖြႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ပႏိုင္ငံရွိ ေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ျပည္တြင္းစင္တာမ်ားကိုလည္း လမ္းညႊန္ေပးထားေၾကာင္း ဆိုသည္။ အေရးေပၚဆက္သြယ္ရမည့္ ဖုန္းနံပါတ္ မ်ားစာရင္းတြင္ လူနာတင္ယာဥ္ ေခၚဆိုႏိုင္ေသာေနရာမ်ား၊ ၂၄ နာရီ ကုသမႈေပးေနေသာ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္း မ်ား၊ ေအာက္စီဂ်င္ ငွားရမ္းႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ေသြးလွဴရွင္ အဖြဲ႕အစည္းတို႔၏ လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္ မ်ားပါရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက႑တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းႏွင့္ အလွအပဆိုင္ရာ ေဆးခန္းမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေဖာ္ျပေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။ မိမိတို႔၏ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ႏွင့္ အရပ္အျမင့္အား ႐ိုက္ထည့္ကာ BMI ကို အလြယ္တကူ တြက္ခ်က္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား၏ မိမိတို႔ေရာက္ရွိေနသည့္ ကိုယ္ဝန္ပတ္အလိုက္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္မ်ား အားသက္ဆိုင္ရာ စာမ်ား၊ပံုမ်ား၊ သေႏၶသား၏ အေျခအေနမ်ားကို ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားႏွင့္တကြ ရွင္းလင္း ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply