ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္ႏွင့္အဖြဲ႔ ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ႐ွမ္းျပည္နယ္(အေ႐ွ႕ပုိင္း) ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္ ေဒၚတင္ေမထြန္းႏွင့္ ျပည္နယ္အဖြဲ႔မ်ားက ဧၿပီလ (၂၆) ရက္က မုိင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႔နယ္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္းကုိ မုိင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႔နယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ ေၾကာင္းသိ႐ွိရပါသည္။

ေတြ႔ဆံုပြဲၿပီးေနာက္ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္ ဦးစုိင္းဟြမ္ႏဲြ႔မွ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားျဖင့္ ထပ္မံေတြ႔ဆံုၿပီး ပါတီ၏ ေ႐ွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ား က်စ္လစ္ ခုိင္မာစြာ ဖဲြ႔စည္းေရး၊၊ မီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဂ႐ု႔စုိက္ေဆာင္ရြက္ေရးမ်ားကုိ ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း သိ႐ွိရပါသည္။

Credit to : Myo Thant


Leave a Reply