ေရသေယာက္ေက်းရြာ ေလေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ စားေသာက္ကုန္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ေလျပင္းဒဏ္ႏွင့္ မိုးသီးမ်ား အျပင္းအထန္က်ေရာက္ပ်က္စီးခဲ့သည့္ အိမ္ေျခ ၁၈၄ အိမ္ေထာင္ရွိ ေရသေယာက္ေက်းရြာျပည္သူမ်ားသို႔ ဧၿပီလ (၂၅) ရက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီခြဲတြင္ သြားေရာက္၍ စားေသာက္ကုန္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ထုပ္ (၉ဝဝ) ကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ကူညီေထာက္ပံ့ေပးအပ္ရာတြင္ ၿမိဳ႔နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႔မ (၁ဝ)ရပ္ကြက္မွ စည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ား၊ ပါတီဝင္လူငယ္ေကဒါအမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးေလးမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အဆိုပါေလေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအား ၿမိဳ႔နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက စားေသာက္ကုန္ေခါက္ဆြဲေျခာက္ထုပ္ (၉ဝဝ) ကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးအပ္ လွဴဒါန္းရာ ကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီစီမံကိန္းဦးစီးအရာရွိ ဦးခင္ေမာင္လတ္က လက္ခံရယူၿပီး အျခား လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား ဆက္လက္ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သီဟထြန္း(နဝရတ္ေျမ)


Leave a Reply