ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ရန္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး လွဴဒါန္းမႈျပဳ

ရေသ႔ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေဝေက်ာ္ေအာင္၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္မင္းထြန္း၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးေမာင္ေအးသိန္း၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေမာင္သိန္းျမတို႔အဖဲြ႔သည္ ဧၿပီလ (၂၄) ရက္ ေန႔က ေပါက္ေတာေခ်ေက်းရြာ၊ အဝဒါေက်းရြာမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းသြားေရာက္ျပီး ေက်းရြာ ရပ္မိ ရပ္ဖမ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးအဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ေပါက္ေတာေခ်ေက်းရြာ ရြာတြင္းလမ္းျပဳျပင္ရန္အတြက္ ေငြက်ပ္ ၄၀၀၀၀ ကို လည္းေကာင္း၊ အဝဒါေက်းရြာ ေရကန္တူးေဖာ္ရန္အတြက္ ေငြက်ပ္ ၅၀၀၀၀ ကိုလည္းေကာင္း အသီးသီး ေပးအပ္ လွဴဒါန္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply