ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားကုိ ဟာလာအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးရန္ ေတာင္ကုိရီးယား စီစဥ္

ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကုိ ဟာလာအစားအေသာက္မ်ား ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ေတာင္ကုိရီးယား ခရီးသြားလာေရးအဖြဲ႕ KTO မွာ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားအား ဟာလာလ္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေနသည္ဟု သိရသည္။

စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၏ အစားေသာက္ ခ်က္ျပဳတ္တည့္ခင္းမႈကုိ အေျခခံ၍ ၾသဂုတ္လအတြင္း ဟာလာအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အဆင့္ ၅ ဆင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အဆုိပါ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကုိ ကိုရီးယားမြတ္စလင္အသင္းက ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

KTO ကမူ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ စားေသာက္ဆုိင္ ၂၀၀ ခန္႔ကုိ ဟာလာအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး ထုိအစီအစဥ္မွာ ျမင့္တက္လာေသာ မြတ္စလင္ခရီးသြားမ်ား၏ ဟာလာအစားအေသာက္ ေတာင္းဆုိမႈကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္လည္း ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္းက ေတာင္ကုိရီးယားသုိ႔ မြတ္စလင္ခရီးသြား ၇၄၀၀၀၀ ခန္႔ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ၈ သိန္းေက်ာ္ လာေရာက္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

ဟာလာဆုိသည္မွာ အသားမ်ားတြင္ အစၥလာမ့္နည္းက် လွီးျဖတ္ထားမႈကုိ ရည္ညႊန္းၿပီး အျခားေသာ အစားေသာက္မ်ားတြင္ သန္႔ရွင္းမႈ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္မႈကုိ ရည္ညႊန္းသည္။


Leave a Reply