ပါတီရွင္သန္ခိုင္မာရန္ “ကိုယ္တိုင္ယုံၾကည္မႈ၊ ယုံၾကည္သည့္အတိုင္း လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္သည့္ ခံယူမႈႏွင့္ မိမိတို႔ယုံသလို ခံယူသလို ျပည္သူမ်ား လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ေဆာင္သည့္ စည္း႐ုံးေရး” တို႔သည္ အဓိကက်

“မိမိတို႔ ပါတီဝင္မ်ားသည္ ၂ဝ၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရရွိေရး အတြက္ အင္တိုက္အားတိုက္ ႀကိဳးစား ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ မိမိတို႔တတ္စြမ္းသေရြ႕ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ဝိုင္းဝန္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ၾက သည့္အတြက္ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ကိုယ္စား အသိအမွတ္ျပဳပါေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိတို႔၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေလ့လာသံုး သပ္ၿပီး ျပဳျပင္သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ပါတီဝင္မ်ားသည္ ကိုယ္တိုင္ ယုံၾကည္မႈ၊ ခံယူမႈမ်ားျဖင့္ ပါတီဝင္အျဖစ္ ခံယူထားၾကသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ပါတီ၏ သက္တမ္းသည္ အတိုင္းအဆမရွိေၾကာင္း ပါတီဝင္မ်ား၏ ယုံၾကည္မႈ၊ ခံယူမႈရွိေနသည္ ႏွင့္အမွ် ပါတီတည္ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီရွင္သန္ ခိုင္မာရန္ အခ်က္(၃)ခ်က္သည္ အဓိကက်ေၾကာင္း၊ ကိုယ္တိုင္ယုံၾကည္မႈ၊ ယုံၾကည္သည့္အတိုင္း လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္သည့္ ခံယူမႈႏွင့္ မိမိတို႔ယုံသလို ခံယူသလို ျပည္သူမ်ား လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ေဆာင္သည့္ စည္း႐ုံးေရး တို႔ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လာေအာင္ လူထုႏွင့္အၿမဲထိေတြ႔ေန ရန္ လိုေၾကာင္း၊ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပါတီဝင္မ်ား သာမက ရည္မွန္းခ်က္တူသူမ်ား၊ ဝါသနာတူသူမ်ားကိုပါ ပါဝင္ခြင့္ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ပါတီ၏မူဝါဒႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ခိုင္မာေသာ စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ အားလုံးစည္းလုံး ညီညြတ္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုေၾကာင္း၊ မိမိတို႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပည္သူမ်ား ယုံၾကည္လက္ခံ နားလည္ လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္” ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ (ဥကၠ႒ ပူးတြဲတာဝန္) ဦးေဌးဦးက ေဖေဖၚဝါရီလ (၂၈)ရက္ ေန႔လည္ (၁၁)နာရီ (၃ဝ)မိနစ္ အခ်ိန္က လပြတၱာၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ႐ုံး ၌ လပြတၱာခ႐ိုင္/ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အလုပ္အမႈ ေဆာင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်း စည္း႐ုံး ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစဥ္ လမ္းညႊန္မွာၾကား ခဲ့သည္။

ထိုေတြ႔ဆုံပြဲကို လပြတၱာခ႐ိုင္/ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်း စည္း႐ုံးေရးမွဴးမ်ား အင္အား(၆၅)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


Leave a Reply