ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး ဒႆနိကေဗဒပထမႏွစ္ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသူ ေနာ္ထားခူအား ပညာသင္စရိတ္ေထာက္ပံ့ေပးအပ္

 

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးသည္ ယေန႔မြန္းလြဲ ၂ နာရီက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေရႊျပည္ေတာ္ဟိုတယ္၌ လြိဳင္ေကာ္တကၠသိုလ္ ဒႆနိက ေဗဒ ပထမႏွစ္တြင္ ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိေသာ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသူ ေနာ္ထားခူအားတကၠသိုလ္ပညာသင္စရိတ္ ေငြက်ပ္ ၁ဝသိန္းကိုေထာက္ပံ့ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး အားေပးစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေနာ္ထားခူသည္ ဘယ္၊ညာ လက္ႏွစ္ဖက္စလံုးမပါရွိေသာ္လည္း ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲေအာင္ျမင္ ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ လိြဳင္ေကာ္တကၠသိုလ္၌ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားလ်က္ ရွိရာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးက ပညာသင္ေထာက္ပံ့စရိတ္ အျဖစ္ ေငြက်ပ္ ၁ဝ သိန္းကို သူမတည္းခိုရာဟိုတယ္သို႕သြားေရာက္ေပး အပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာ္ထားခူမွာ လိဳြင္ေကာ္ၿမိဳ႕ေန တပ္ၾကပ္ ေစာသာေဒါႏွင့္ ေနာ္ေဖာခူ တို႔၏သမီးျဖစ္ၿပီး ေမြးခ်င္းညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ ငါးဦးအနက္အငယ္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ရာသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ႏွင့္အတူ ဒုတိယ ဥကၠ႒ဦးျမတ္ဟိန္းႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။